Odwrócone kredyty hipoteczne – co to jest i jak mogę je spłacić?

Data

Odwrócone kredyty hipoteczne – co to jest i jak mogę je spłacić? Kredyt hipoteczny można uzyskać w Polsce, co cieszy się dużą popularnością. Są one przekazywane ludziom, gdy kupują lub remontują nieruchomości. Nawet jeśli ktoś jeszcze nie podjął takiego zobowiązania, istnieje duża szansa, że będzie wiedział, co to jest i jak to działa. Inaczej jest z produktami finansowymi, takimi jak odwrócone kredyty hipoteczne, o których wiele osób nigdy nie słyszało. Bardzo powszechną praktyką w niektórych krajach UE jest nauczanie języka hiszpańskiego dziesiątek tysięcy osób, ale w naszym kraju sytuacja jest zupełnie inna. Nie oznacza to, że nie warto uczyć się o tym więcej. Ale w takim razie, jakiemu celowi ma służyć ten rodzaj kredytu hipotecznego? Kto na tym korzysta? Jak sądzę, kto by na tym skorzystał? Czy możliwe jest, aby proces był opłacalny? Omówię każdą z tych kwestii i nie tylko. Jakie jest znaczenie odwróconych kredytów hipotecznych? Przy odwróconym kredycie hipotecznym klient nie płaci bankowi za raty, ale jest na odwrót. Możesz mieć starszą osobę jako swojego partnera. Jest to produkt finansowy, który skierowany jest do seniorów, którzy posiadają własną nieruchomość. Możesz kupić dom, mieszkanie, a nawet ziemię. Możliwe jest posiadanie odwróconego kredytu hipotecznego, a klient może pozostać w domu do końca życia. Bank płaciłby klientowi stałą kwotę, albo w jednorazowej płatności, albo w miesięcznych ratach. Niektórzy ludzie są bardziej powszechni niż inni, a to oznacza, że zwykle mają rację. W zamian bank może zamknąć nieruchomość po śmierci klienta. Prawo to musi być zabezpieczone hipoteką na domu lub mieszkaniu oraz wpisem do rejestru nieruchomości. Prawo do przejmowania rzeczy nie pojawia się natychmiast. Po 12 miesiącach, po śmierci pożyczkobiorcy, tak się dzieje. Nabywca powinien wcześniej skontaktować się ze spadkobiercami poprzedniego właściciela lokalu. Jeśli chcą, mogą wypłacić klientowi pieniądze, które zapłacili mu przed śmiercią, wraz z odsetkami, ale majątek nie zostanie odzyskany. Oznacza to, że właściciel nieruchomości jest w stanie spłacić odwróconą hipotekę w dowolnym momencie, przed śmiercią. Jeśli spadkobiercy nie chcą lub nie są w stanie spłacić długu, który zostali zmuszeni spłacić odwróconą hipoteką, bank odbierze nieruchomość i sprzeda ją. Co ważne, bank musi zapłacić różnicę pomiędzy całkowitą kwotą odwróconej hipoteki, w tym wszystkimi ratami i zapłaconymi odsetkami, a wartością nieruchomości. Czy istnieje prawo, które reguluje sposób zawierania tych umów? W dniu 23 października 2014 r. obowiązywała ustawa, która dotyczy odwróconych kredytów hipotecznych. Wysokość świadczenia, które otrzymają, oraz czas, w którym otrzymają, będą zależeć od czynników takich jak wiek klienta i wartość nieruchomości. Jest kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć, gdy odwracasz kredyt hipoteczny. Odwrócona hipoteka jest dostępna zarówno dla właściciela, jak i współwłaściciela nieruchomości, o ile obie strony są osobami fizycznymi. Jeśli jest to dozwolone dla najemców, którzy są właścicielami nieruchomości, nie będzie im to dozwolone. Niemożliwe będzie również dla osób, które są uprawnione do posiadania spółdzielczego prawa dzierżawcy do nieruchomości. Nie należy mylić tego z prawem wieczystego użytkowania, które daje prawo do zaciągnięcia odwróconego kredytu hipotecznego. Możliwe jest posiadanie odwróconego kredytu hipotecznego, ale możliwe jest, że właściciel nieruchomości musi nadal kupować i płacić za ubezpieczenie od ryzyka. W tym względzie z ww. ustawy wynika, że poza tym jednym wyjątkiem bank nie może uzależniać zawarcia umowy odwróconego kredytu hipotecznego od zawarcia innych umów (np. karty kredytowej lub umowy rachunku bieżącego). Po udzieleniu pożyczki przez pożyczkodawcę obowiązkiem pożyczkobiorców jest utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie. Obejmuje to w szczególności naprawę i renowację nieruchomości. Gdy wartość nieruchomości znacznie spadnie po zawarciu odwróconej hipoteki, jest to uważane za podstawę do wypowiedzenia przez bank umowy kredytu hipotecznego. Ponieważ jednak mieszkańcy nieruchomości są nadal prawnymi właścicielami nieruchomości, muszą terminowo płacić wszystkie podatki i inne wydatki związane z posiadaniem nieruchomości. Po wypowiedzeniu odwróconej hipoteki bank może wstrzymać kolejną ratę zobowiązania. Istnieje 30-dniowy okres wypowiedzenia, po którym dłużnik musi zwrócić dłużnikowi przekazaną kwotę, a kwota ta jest również zaliczana na poczet odsetek. Czy mogę mieć odwrócony kredyt hipoteczny, który się spłaca? Odwrócone kredyty hipoteczne są najlepsze dla seniorów, którzy są właścicielami swojej nieruchomości, ale nie mają beneficjenta, któremu przekazują ją po śmierci. Możliwe jest godne starzenie się, nawet jeśli masz niską emeryturę. Jest jedna bardzo ważna rzecz, o której powinieneś wiedzieć. Jeśli właścicielem domu lub mieszkania jest jedna osoba, nie wymaga zgody żadnej innej osoby (np. Oznacza to, że spadkobiercy prawni kwalifikują się do odwróconej hipoteki. Następnie, jak wspomniano powyżej, bank musi skontaktować się ze spadkobiercami po śmierci kredytobiorcy, aby dać im możliwość spłaty zadłużenia. Wszystkie te informacje, w tym umowa odwróconego kredytu hipotecznego, powinny być zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej instytucji. Instytucja powinna również podjąć próbę skontaktowania się z tymi osobami, których nazwiska znajdują się w umowie kredytowej. Jeśli chodzi o zakup domu, opłacalność odwróconego kredytu hipotecznego będzie zależeć od tego, co jest określone w ofercie oraz od wartości nieruchomości. Jeśli miesięczna spłata kredytu hipotecznego jest warta utraty prawa do opuszczenia domu lub mieszkania komuś innemu. Należy również zauważyć, że odwrócony kredyt hipoteczny nie jest popularny wśród polskich banków i że pomimo tego, że są one prawnie uregulowane, ich wdrożenie może okazać się niemożliwe. Istnieją podobieństwa między odwróconymi kredytami hipotecznymi a rentami dożywotnimi i istnieją między nimi różnice. Istnieje rodzaj alternatywy dla odwróconych kredytów hipotecznych, który nazywa się rentami. Ich zasady są podobne, ale ARM nie obejmuje odwróconych kredytów hipotecznych. Zamiast tego jest on zapewniany przez specjalne fundusze hipoteczne. W przypadku dzierżawy beneficjent może nadal mieszkać w tej nieruchomości do końca życia. Po śmierci beneficjenta fundusz staje się właścicielem nieruchomości. Musisz zdać sobie sprawę, że dzięki rentom będziesz mógł przenieść własność nieruchomości natychmiast po ich podpisaniu, w przeciwieństwie do odwróconych hipotek. Istnieje również ryzyko, że fundusz hipoteczny ogłosi upadłość po podpisaniu umowy, a to oznacza, że płatności ustaną. W takiej sytuacji beneficjent rent dożywotnich nie może w pewnym stopniu dochodzić roszczenia, ponieważ podpisał z funduszem umowę cywilnoprawną. Jest to więc zdecydowanie bardziej ryzykowne niż uzyskanie odwróconego kredytu hipotecznego, który jest ściśle regulowany. Jeśli beneficjenci renty umrą, ich spadkobiercy nie mogą domagać się żadnej nieruchomości i nie mogą spłacać pożyczkobiorcy żadnych rat, które są winni. Dlaczego odwrócony kredyt hipoteczny nie jest zbyt popularnym produktem w Polsce? Nie ma w Polsce banków, które oferują odwrócone kredyty hipoteczne, choć jest szansa, że tak. Czy to dlatego, że istnieje kilka powodów, dla których tak się stało? Pojawiają się również obawy, czy takie zobowiązanie w dłuższej perspektywie przyniosłoby bankowi korzyści. Istnieje ryzyko, że Twoja nieruchomość stanie się bezwartościowa, choćby dlatego, że nie będzie regularnie remontowana. Z tego powodu bank wypowiedział umowę, ale stała kontrola wartości nieruchomości jest dla banku bardzo cennym balastem. Bardzo ważne jest, abyśmy pamiętali, że banki nie mogą przewidzieć życia ludzi i oczekiwać, że będą żyć przez bardzo długi czas. Możliwe, że osoby, które otrzymują płatności z odwróconych kredytów hipotecznych, będą mieszkać w swoich domach przez wiele lat, podczas gdy płatności rentowe, które są dokonywane z funduszy hipotecznych, nie potrwają długo. Może to spowodować wiele problemów i komplikacji dla pożyczkodawcy. I może nie zyskać dużego zysku. Odwrócony kredyt hipoteczny: podsumowanie. Odwrócony kredyt hipoteczny to bardzo ciekawy produkt bankowy, ale niestety w dużej mierze niedostępny w Polsce. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości takie środki pojawią się w produktach, które oferują instytucje finansowe w naszym kraju, zwłaszcza gdy ludzie cierpią na problem niskich emerytur. Z drugiej strony ważne jest, aby oddać swoją nieruchomość bankowi w zamian za jakąś korzyść. To ważna decyzja i nie powinieneś robić tego lekko. Warto też rozważyć inne alternatywy, w tym rentę dożywotnią (choć z prawnego punktu widzenia możliwe jest, że jest ona mniej pewna). Zawsze ważne jest, aby dokładnie porównać wszystkie oferty. Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy ważne jest, aby wszystkie warunki umowy zostały przeczytane w jak najszerszym zakresie, aby nie zaskoczyły Cię później.

Więcej
Wpisów